top of page
Ders Kitabını Kitaplıkta Aç

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk Pasaportu

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Oturma - Çalışma İzni

 
     Doğru Gayrimenkul Seçimi

     Vekaletname İle Satın Alım

     Gayrimenkulün Size Devri
   
     Vatandaşlık Başvurusu

 
Tüm hukuki prosedür avukat ekibimiz tarafından sürdürülmektedir.
TÜRK VATANDAŞLIĞI' NIN KAZANILMASI
Bu bölümde Türk Vatandaşlığı ' nın kazanma yollarını, şartları ve istisnai yolları yer almaktadır. Türk vatandaşlığı için gayrimenkul seçimi, noter işlemleri , satış işlemi , tapu işlemi, anahtar teslimi, vatandaşlık başvurusu gibi tüm  süreçte yanınızda olacağız.
Avukat ekibimiz ile tüm hukuki süreci birlikte yürüteceğiz.

Türk vatandaşlığı için villa, arsa, daire, bina, gayrimenkul, otel, pansiyon satın alabilirsiniz. Tüm seçenekler için lütfen iletişime geçiniz.

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Şartları:

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması için şartları ve gerekli belgeler;

 • En az 400.000 USD değerinde gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmama şerhiyle satın almak

 • En az 500.000 USD değerinde mevduatı 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla bankaya yatırmak

 • En az 50 Türk vatandaşını yasal olarak istihdam etmek

 • En az 500.000 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak

 • En az 500.000 USD değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl boyunca tutmak şartıyla satın almak

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu ( Uzman danışmanlarımız tarafından doldurulmaktadır.)

 • 2 adet biometrik foto

 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi

 • Doğum belgesi

 • Medeni durum belgesi

 • Tapu veya yatırımı gösteren belgeler

 • Taşınmaz değerleme raporu ( Uzman danışmanlarımıza başvurunuz.)

 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • Harç ödeme dekontu

 
 
HABERLER ' DE TÜRK VATANDAŞLIĞI 
Türk vatandaşlığı için asgari gayrimenkul bedeli 400 bin dolara yükseltildi. 
Resmi Gazete'nin Cuma günü yayımlanan sayısında Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmeleri için gereken asgari gayrimenkul edinme bedeli 400 bin dolara çıkarıldı.

Bu bedel 2018 yılında yapılan değişiklikle 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmişti.

Benzer şekilde asgari 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Aynı yönetmelikte 5 Ocak 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle, Türk vatandaşlığı için aşağıdaki seçenekler de sunuluyordu:

 • En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi

 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi,

 • En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi,

 • En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi,

 • En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmesi

Ocak ayındaki yönetmelik değişikliği ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde, vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla bir komisyon kurulabileceği de belirtiliyordu.

3 yılda yaklaşık 20 bin vatandaşlık verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılında yanıtladığı bir soru önergesinde 2018 - 2021 yılları arasında 19 bin 630 yabancıya gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiği açıklamıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer uygulamalar bulunuyor.

Örneğin Portekiz, az nüfuslu yerleri tercih etmek şartı ile 280 bin euro değerinde gayrimenkul alan yabancılara, 5 senelik bir sürecin sonunda vatandaşlık seçeceği sunuyor.

Malta, Yunanistan gibi ülkelerin de benzer programları bulunuyor.

İngiltere ise Ukrayna savaşı sonrası, 2 milyon sterlin yatırım yapanlar için geçerli oturum vizesinin kaldırılacağını açıkladı.

2008 yılında uygulamaya konmasından bu yana 2 bin 581 Rusya vatandaşına yatırımcı vizesi verildiği kaydediliyordu.

TÜRK VATANDAŞLIĞI' NI KAZANMA YÖNTEMLERİ

1-Doğumla Türk Vatandaşlığı'nın Kazanılması

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

 • Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık: 

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

 • On Sekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler :

Yurt dışında yaşayan ve on sekiz yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür. 

2-Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye'de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. 

Türkiye'de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

3-Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması  

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.

 3. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamak.

 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

 5. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.

 6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.

 7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.

 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.  

şartları aranır.

4-Evlat Edinilme Yoluyla  Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı kişi; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

 

5-K.K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır. 

 

 

6-Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlığımızı kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

 

7-Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: 

 1. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 

 

 

8-Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 • 5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ( (d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. )

9-İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 • Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla,

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,

 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayan,

 • Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş,  

 • kişiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca: 

 • Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler. 

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.  

 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar. 

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca: 

 • Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve e bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

 

 

10-İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığına Kazanılması

 • 5901 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca: 

 • 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

 

 

11- Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması

 • Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

 • Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca:Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

 • Aile birliği içinde yaşama,

 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 

 • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.      

bottom of page